آمار‌های وزارت اقتصاد از بیکاری چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۲ - ۲۱ آذر ۱۳۹۷
زنان شهری بیکار و روستاییان فعال؛
نگاهی کلی به گزارش‌ها و آمار‌های تازه وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بیشترین میزان نرخ بیکاری مربوط به شهر و زنان شهری است.
آمار‌های وزارت اقتصاد از بیکاری چه می‌گوید؟
رویداد۲۴ آنطور که برخی محققان می‌گویند، نرخ مشارکت اقتصادی یک شاخص کلی برای بازار کار است که می‌تواند بیانگر جایگاه اقتصادی هر کشور در سطح بین‌المللی باشد. مطالعه کلی نشان می‌دهد که وضعیت مشارکت اقتصادی ایران در میان همسایه‌ها چندان مطلوب نیست.

نرخ مشارکت اقتصادی – یا آنطور که برخی از آن با عنوان نرخ فعالیت یاد می‌کنند – به معنی نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است. در عین حال، محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز باشند، فعال اقتصادی به حساب می‌آیند. در همین حال، آمار‌هایی که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در آبان ماه منتشر کرده، یک عیار و محک کلی از وضعیت مشارکت اقتصادی و بیکاری به دست می‌دهد.
آمار‌های وزارت اقتصاد از بیکاری چه می‌گوید؟
بخشی از این آمار‌ها مربوط به بازار کار و مشارکت اقتصادی است. آنطور که این آمار نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ رقم ۳۹٫۴ درصد بوده که در سال ۹۶ به ۴۰٫۳ درصد رسیده است.

در عین حال، بیکاری کل در سال ۹۵، رقم ۱۲٫۴ درصد را به خود اختصاص داده که یک سال بعد و در ۹۶ به ۱۲٫۱ درصد رسیده است؛ یعنی یک کاهش اندک. در عین حال، میزان بیکاری ۱۵ تا ۲۹ سال در سال ۹۵ حدود ۲۵٫۹ درصد و در سال ۹۶ حدود ۲۵٫۳ درصد را به ثبت رسانده است.

آنطور که تفکیک جنسیتی آمار‌های ۹۵ و ۹۶ هم نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان با ۱٫۱ درصد رشد از ۱۴٫۹ درصد در سال ۹۵ به ۱۶ درصد در سال ۹۶ افزایش یافته است. هرچند که این آمار تفکیکی مربوط به ارقامی است که پیش از این سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود.

بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی مردان

اما آمار‌های سال جاری قدری متفاوت است. نرخ مشارکت اقتصادی ۹۷ حدود ۴۰٫۹ درصد بوده که بیشترین میزان آن، مربوط به مردان است؛ نزدیک به ۶۵٫۳ درصد. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در همین مدت، ۱۶٫۳ درصد بود، یعنی بخش زیادی از مشارکت اقتصادی در این مدت، توسط مردان صورت گرفته است.

در همین مدت، میزان مشارکت اقتصادی در روستا بیشتر بوده است. آمار نشان از یک رقم ۴۳٫۲ درصدی برای مشارکت اقتصادی روستاییان دارد. مشارکت اقتصادی در شهر نیز رقم ۴۰٫۱ درصد را از آن خود کرده که اندکی کمتر از روستاست.
آمار‌های وزارت اقتصاد از بیکاری چه می‌گوید؟
وقتی زنان شهری بیکارند

آنطور که آمار نشان می‌دهد، میزان بیکاری کل در تابستان ۹۷ حدود ۱۲٫۲ درصد بوده که بیشترین میزان آن مربوط به زنان بوده است. نرخ ۱۹٫۸ درصدی برای بیکاری زنان و ۱۰٫۳ درصدی برای بیکاری مردان در تابستان ۹۷ به ثبت رسیده است. در همین بازه زمانی، بیشترین میزان بیکاری مربوط به شهر بوده و عدد ۱۳٫۸ درصد را ثبت کرده است. نرخ بیکاری روستا نیز روی عدد ۷٫۶ درصد ایستاده است. البته با توجه به بالاتر بودن میزان مشارکت اقتصادی در روستا نسبت به شهر، این پایین‌تر بودن نرخ بیکاری در روستا قابل درک است.

در عین حال، نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۹ سال در تابستان ۹۷، در مجموع ۲۴٫۹ درصد بوده که بیشترین میزان مربوط به زنان و کمترین مربوط به مردان بوده است. در عین حال میزان بیکاری در این بازه سنی، در شهر ۲۸٫۲ درصد و در روستا ۱۶٫۲ درصد ثبت شده است.
آمار‌های وزارت اقتصاد از بیکاری چه می‌گوید؟
در یک نگاه کلی می‌توان اینطور گفت که بیشترین میزان بیکاری در سال ۹۷، در میان زنان و در شهر ثبت شده است. در عین حال، بیشترین میزان مشارکت اقتصادی توسط مردان و در روستا بوده است. آنطور که آمار نشان می‌دهد، بیشترین میزان مشارکت اقتصادی در سه سال متوالی ۹۵، ۹۶ و ۹۷، مربوط به سال جاری یعنی ۹۷ است.
 
منبع: رویداد24
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: