فشار خون مناسب برای سنین مختلف
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۱ - ۲۷ تير ۱۳۹۸
اگر فشار خون سیستولیک بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۹ است، هر سال فشار خون خود را اندازه بگیرید؛ شما مستعد ابتلا به فشار خون بالا هستید.
  رویداد۲۴ عدد فشار خون مناسب کودکان و نوجوانان
در سنین بین ۱۴ تا ۱۹ سالگی فشار خون طبیعی ۱۱۷ بر روی ۷۷ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۰۵ بر روی ۷۳ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۲۰ بر روی ۸۱ است.
فشار خون نرمال برای افراد جوان در سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی ۱۲۰ بر روی ۷۹ است، حداقل فشار خون برای این سنین ۱۰۸ بر روی ۷۵ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۳۲ بر روی ۸۳ است.
فشار خون نرمال برای افراد جوان در سنین ۲۵ تا ۲۹ سالگی ۱۲۰ بر روی ۷۹ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۰۸ بر روی ۷۵ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۳۳ بر روی ۸۴ است.


عدد فشار خون افراد جوان و میان سال
فشار خون طبیعی در سنین ۳۰ تا ۳۴ سالگی ۱۲۲ بر روی ۸۱ است و حداقل این فشار در این سنین ۱۱۰ بر روی ۷۷ و حداکثر این فشار ۱۳۴ بر روی ۸۵ است.
فشار خون طبیعی در سنین ۳۵ تا ۳۹ سالگی ۱۲۳ بر روی ۸۲ است و حداقل این فشار در این سنین ۱۱۱ بر روی ۷۸ و حداکثر این فشار ۱۳۵ بر روی ۸۶ است.
در سنین بین ۴۰ تا ۴۴ سالگی فشار خون طبیعی ۱۲۵ بر روی ۸۳ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۱۲ بر روی ۷۹ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۳۷ بر روی ۸۷ است.
در سنین بین ۴۵ تا ۴۹ سالگی فشار خون طبیعی ۱۲۷ بر روی ۸۴ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۱۵ بر روی ۸۰ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۳۸ بر روی ۸۸ است.


عدد فشار خون برای افراد مسن
فشار خون نرمال برای افراد در سنین ۵۰ تا ۵۴ سالگی ۱۲۸ بر روی ۸۵ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۱۶ بر روی ۸۱ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۴۲ بر روی ۸۹ است.
فشار خون نرمال برای افراد در سنین ۵۵ تا ۵۹ سالگی ۱۳۱ بر روی ۸۶ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۱۸ بر روی ۸۲ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۴۴ بر روی ۹۰ است.
فشار خون نرمال برای افراد در سنین ۶۰ تا ۶۴ سالگی ۱۳۴ بر روی ۸۷ است. حداقل فشار خون برای این سنین ۱۲۱ بر روی ۸۳ و حداکثر فشار خون برای این سنین ۱۴۷ بر روی ۹۱ است.
با افزایش سن فشار خون کمی افزایش می‌یابد. میانگین فشار خون برای افراد مسن ۶۰ تا ۷۰ ساله ۱۳۴/۸۷ است.


عدد فشار خون نرمال و غیر نرمال
ورزشکاران به دلیل ورزش و فعالیت بدنی، ضربان قلب پایین‌تر و در نتیجه فشار خون پایین تری نسبت به افراد عادی دارند. فشار خون مطلوب برای ورزشکاران کمتر از ۸۰/۱۲۰ است. اگر فشار خون نرمال است یعنی کمتر از ۸۰/۱۲۰ است حداقل هر ۲ سال یکبار فشار خون را اندازه بگیرید.
اگر فشار خون سیستولیک بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و دیاستولیک بین ۸۰ تا ۸۹ است، هر سال فشار خون خود را اندازه بگیرید؛ شما مستعد ابتلا به فشار خون بالا هستید.
اگر فشار خون ۹۰/۱۴۰ یا بالاتر باشد شما فشار خون بالا دارید و باید به پزشک خود مراجعه کرده و اقدامات لازم برای کنترل فشار خون بالا را آغاز کنید.


خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: