کدام خودرو‌ها در سال ۹۹ مشمول مالیات جدید می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۰۷:۵۵ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین موجود در کشور دارای شماره انتظاری شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند.

بازار خودور

رویداد۲۴ ‌  این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه می‌شود. بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته خودرو‌های بالاتر از ۷۰۰ میلیون تومان در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. در عین حال خودرو‌های تولیدشده و مونتاژ داخل، پـیش از فـروش توسـط کارخانجـات سـازنده و مونتاژکننده و خودرو‌های واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی از پرداخت این مالیات معاف هستند.

پیش بینی شده است نیروی انتظامی طلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سـازمان قـرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنهـا حـداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
بیشتر بخوانید: فروشنده در بازار راکد خودرو زیاد شد/ خبری از خریدار نیست
در عین حال خودرو‌های متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز معاف شده‌اند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سـالانه مربـوط بـه هـر یـک از خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن مـاه سـال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودرو‌ها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بنـد بـرای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم ایـن جـزء در پرداخـت مالیـات متعلقـه مسـؤولیت تضامنی دارد.
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: