هفت تیر به روایت تصویر | رویداد24
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۲ - ۰۷ تير ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
ساعت ۲۰:۳۰ هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و ۷۵ نفر از اعضای حزب از جمله آیت الله بهشتی کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت و نهاد‌های امنیتی محمدرضا کلاهی را عامل انفجار دانستند.
7تیر
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ردخ‍ان‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
7تیر
س‍وگ‍واری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ردم‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر۱۰.۴.۶۰
7تیر
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ ۷ ت‍ی‍ر در پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
7تیر
ت‍ج‍م‍ع‌ م‍ردم‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ف‍ج‍ار
7تیر
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ ۷ ت‍ی‍ر در پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
7تیر
س‍وگ‍واری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ردم‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر۱۰.۴.۶۰
7تیر
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ردخ‍ان‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
7تیر
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ع‍د از ان‍ف‍ج‍ار تیر۱۳۶۰
7تیر
پ‍وس‍ت‍ری‌ در راب‍طه‌ ب‍ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍ی‍ر اث‍ر ای‍رج‌ اس‍ک‍ن‍دری‌
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
1
روح شهید بهشتی عزیز و سایر شهدای حادثه 7 تیر شاد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: