کمپین دست در دست طرحی برای حمایت از کودکان کار | رویداد24
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۶ - ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
حمایت از کودکان کار شعاری که بسیار آن را شنیده‌اید، اما به راستی چرا باید از آنان حمایت کنیم؟

کمپین حمایت از کودکان کار

رویداد۲۴ بی تردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان و سرمایه گذاری و برنامه ریزی در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیای بهتر وجود ندارد. با ما براي حمایت موثر از کودكان کار همراه شوید.

1- معرفی طرح
حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض بهره‌کشی ناشی از ورود زود هنگام به چرخه¬ی کار یا آسیب¬های ناشی از بحران¬ها، حوادث طبیعی، نابسامانی¬های اقتصادی، اجتماعی و... قرار گرفته¬اند، وظیفه¬ای انسانی-اجتماعی بوده که بر عهده¬ی یکایک افراد، سازمان‌ها و نهادهاست.

بی تردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان
سرمایهگذاری و برنامه ریزی لازم در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به دنیای بهتر وجود نخواهد داشت.

کودکان کار بخشی فراموش شده از کودکان کشورمان هستند که متاسفانه سرنوشت آنان قربانی فقدان نهاد متولی قدرتمند برای دیده¬بانی از حقوق انسانی¬شان شده است و همواره در تمامی بحران¬های اجتماعی نظیر افزایش قیمت-ها، گسترش فقر، آلودگی هوا و شیوع بیماری¬ها و.... وضعیت آنان از چشم برنامه¬ریزان اجتماعی مغفول مانده است. انجمن حمایت از کودکان کار، به¬عنوان نهادی داوطلبانه و غیردولتی، با شماره ی ثبت ۱۴۶۰۷ و مجوز رسمی از وزارت کشور از سال ۱۳۸۱ تاکنون به بیش از ۱۲هزار کودک کار، کودک آسیب دیده و در معرض آسیب، خدمات آموزشی و حمایتی خود را در مراکزش ارایه کرده است.

در راستای رشد همه جانبه¬ی کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار از ابتدای فعالیت خود تاکنون فعالیت¬های حمایتی، آموزشی را به‌شکل مستمر با توجه به ظرفیت¬های موجود در جامعه و بهره¬گیری از نیروی متخصص، برای کودکان خود در نظر گرفته است و در این مسیر شاهد شکوفایی و رشد کودکانش بوده است و در حال حاضر تعداد 1114 تن کودک را در چهار مرکز خود در تهران و یک مرکز در شهرستان بم، تحت حمایت دارد.

هرساله کودکان بسیاری به‌واسطه‌ی شرایط گوناگون از تحصیل باز می¬مانند.
کودکان کار از جمله‌ این کودکان‌اند که اگر حمایت و پشتیبانی نهادهایی چون انجمن همراه آنان نباشد
در این گروه قرار می¬گیرند.

در کمپین دست در دست كه به صورت فرد به فرد برای کودکان کار تحت حمایت و منابع انسانی انجمن، انجام مي¬پذيرد؛ پس از شناسايي كودكان در معرض آسيب كليه¬ی روند تحصيلي و كودك و سرپرستان توسط تيمي متشكل از مددکاران اجتماعي انجمن مورد بررسي و ارزيابي قرار مي¬گيرد تا علاوه بر تضمين رشد تحصيلي و كيفي زندگي كودك و خانواده؛ پلتفرم‌های مناسب براي برخورد با كودكان با شرايط مشابه در ساير نقاط تهيه و عملياتي شود. کمپین دست در دست گامی است تا با مشارکت سازمان¬ها بتوانیم یاریگر مفید و موثری برای کودکان کار باشیم.

در این کمپین سازمان ها با مشارکت خود
هزینه¬های حضور کودکان برای حمایت و آموزش را تامین می کنند.
با توجه به این که سال تحصیلی پیش¬رو با بحران کرونا شرایطش نسبت به سال¬های دیگر متفاوت شده، کادر تخصصی انجمن براساس پروتکل¬های بهداشتی توانسته¬اند در کلاس¬های درسی متعدد و با حضور آموزگاران بیش‌تر، با تعداد کم‌تر کودکان در هر کلاس درسی، شرایط حضور را برای کودکان کار ایجاد کنند.
تمام تلاش انجمن در این موقعیت بیش از پیش، متمرکز بر نگه‌داشتن کودکان کار در مسیر حمایت و آموزش با استفاده از نیروی متخصص است؛ هر چند این مسیر سخت و با هزینه‌های بیش‌تر همراه باشد.

2- چشم‌انداز کمپین دست در دست ۱۳۹۹:
از آنجا که همه¬ی ما در برابر کودکان مسئولیم، تامین نیازمندی¬های رشدی و تحصیلی کودکان کار بخشی از وظایف ماست تا این کودکان دوران رشد خود را به خوبی سپری کنند.

3- بیانیه¬ی ماموريت کمپین دست در دست ۱۳۹۹:
مددکاران اجتماعي و تیم تخصصی حمایتی آموزشی به‌شکل متمرکز با اقدامات اجرایی خود در کمپین دست در دست، پس از شناسايي كودكان در معرض آسيب كليه¬ی روند تحصيلي و كودك و سرپرستان را نظارت می-کنند تا در بستر حمایتی و آموزشی ایشان خللی وارد نیاید.

4- فرآیند اجرایی کمپین دست در دست 1399:
برگزارکننده: انجمن حمایت از کودکان کار

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: