آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
کدام گزینه را برای شهرداری تهران مناسب‌تر می‌دانید؟
عباس آخوندی
سیدکامل تقوی نژاد
نصرالله جهانگرد
پیروز حناچی
علی ربیعی
علی اوسط هاشمی
محسن هاشمی
سید مناف هاشمی