آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
به نظر شما مهمترین تاثیر استعفای ظریف چیست؟
احتمال خروج ایران از برجام
تقویت تندروها در سیاست خارجی
کاهش اعتبار دولت در افکار عمومی
تاثیری ندارد

پربازدید ها