آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
آیا با مذاکره دوباره ایران و آمریکا در شرایط کنونی موافقید؟
بله
خیر