آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
به نظر شما افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است؟
بله
خیر
تاثیری ندارد