تاریخ - برگزیده
انقلاب سفید شاه و مردم

انقلاب سفید شاه و مردم

انقلاب سفید در دوره پهلوی و در دوران نخست وزیری علی امینی آغاز شد. این طرح در دوره امینی انجام نشد اما در دولت اسدالله علم به سرانجام رسید.
لطفعلی خان زند ؛ شاهزاده مثله شده

لطفعلی خان زند ؛ شاهزاده مثله شده

بحران جانشینی پادشاهان مستبد در ایران همواره بحران‌های فراگیری برای امنیت کشور ایجاد کرده است. هرج و مرج و خونریزی پس از درگذشت یک شاه در ایران مساله‌ای تکرار شونده بود و یکی از قربانیان آن لطفعلی خان زند است. وی خود نیز برای به قدرت رسیدن بسیاری از شاهزادگان زندیه را به قتل رساند، اما نهایتا به دست رقیب قدرتمندش به شیوه‌ای دردناک کشته شد.
پناهندگی لهستانی‌ها در ایران

پناهندگی لهستانی‌ها در ایران

بیش از ۱۵۰ هزار لهستانی در سال ۱۳۲۲ در نتیجه جنگ جهانی دوم وارد ایران شدند. لهستانی‌ها کنیسه‌ای به نام کنیسه دانیال در ایران ساختند و گورستان‌هایی از آن‌ها در تهران و اصفهان باقی مانده است.
مراسم درگذشت مهندس مهدی بازرگان

مراسم درگذشت مهندس مهدی بازرگان

مهندس بازرگان در سی دی ماه سال ۱۳۷۳ در سوییس درگذشت. او یکی از مهمترین چهره‌های انقلاب ۵۷ بود، اما از سال ۱۳۶۲ از دایره قدرت کنار گذاشته شد.
کریم خان زند ؛ پادشاهی بی‌رحم با نام نیک!

کریم خان زند ؛ پادشاهی بی‌رحم با نام نیک!

کریم خان زند در سطح فردی نسبت به دیگر حکمای ایران عاقل‌تر بود، اما ضعف‌هایی نیز داشت. در سطح اجتماعی اصلاحات کریم خان دامنه‌دار نبود و دوره کوتاه حکومت وی تنها یک دوره آرامش موقتی محسوب می‌شد. رویداد۲۴ در گزارش چهره‌های خود زندگی این پادشاه که به عدالت شهرت داشته را بررسی کرده تا نشان دهد این نام نیک تا چه انداز با واقعیت منطبق است.