برچسب ها - گروه صنعتی سایپا
برچسب ها
سایپا با انتشار گزارش مرداد ماه سبب شد تا بازار، تحول فروش را در این شرکت شاهد باشد. این تحول در فروش سبب اقبال به سهام شرکت و رشد قیمتی از یک سو و افزایش کف حمایتی در سهم از سوی دیگر شده است.
کد خبر: ۱۸۷۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰