آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
به نظر شما منافع ایران در کنوانسیون حقوقی دریای خزر تامین شده است؟
بله
خیر
فرقی نکرده است